SO411 - Polyethylenová penová páska.

Obojstranne pokrytá akrylovým lepidlom. Ideálna pre lepenie plastov, dreva, hliníku, papieru. Jedna z najviac používaných pások.

Možnosť dodania pásky na bielom krycom papieri.

Má modrú kryciu fóliu a preto je vhodná pre veľké náviny / 100m , 150m , 1500m … /
Možnosť dodania malých návinov: 1,5m , 5m , 10m
Pásku režeme na šírky od 6mm do 1000mm.

  • Hustota peny : 67kg / m3
  • Farba: biela , čierna
  • Hrúbka: 1 a 2mm
Polyethylenová penová páska SO411